INTERNET TIEDONLÄHTEENÄ

Internet on jatkuvasti laajeneva, vapaasti ja vaivattomasti kasvanut maailmanlaajuinen tietoverkko, on arvioitu, että Internetissä olisi yli 6 miljardia sivua. Useimmat mieltävät Internetistä hakemisen helpompana kuin perinteisistä lähteistä.   Internet voi myös osoittautua aikaa vieväksi hakupaikaksi, josta  löytyy valtavasti  hakutuloksia  mutta ei juuri sitä mitä tiedonhakija oli etsimässä.

Tiedonhakijan kannattaa tiedostaa, että Internet on yhtä aikaa sekä kontrolloitu että kontrolloimaton – se tarjoaa pitkälle kehitettyjä sivustoja, joiden ylläpitoon ja luetettavuuteen satsataan, mutta samalla myös miljoonia  mielipiteisiin perustuvia sivustoja. Tässä asiassa tiedonhakijaa auttaa informaatiolukutaito eli esimerkiksi kriittisyys ja hyvien tiedonlähteiden tuntemus.

Usein ajatellaan, että Internetin käyttö  tarkoittaa jonkin hakukoneen,  erityisesti Googlen avulla tapahtuvaa tiedon hakemista. Hakukoneet eivät kuitenkaan kata kaikkea Internetistä löytyvää aineistoa, esimerkiksi  tietokantoihin tallennettu aineisto ei löydy hakukoneiden avulla vaan on käytettävä tietokantojen omia käyttöliittymiä. Tätä osaa Internetistä kutsutaan suljetuksi webiksi tai näkymättömäksi webiksi, esimerkiksi kirjastojen aineistotietokannat ja lehtitietokannat ovat tyypillinen esimerkki näkymättömästä webistä.   

Hakukoneiden ja tietokantojen käyttämisen  lisäksi tietoa voi hakea Internetistä selailemalla ja linkistä toiseen etenemällä ja linkkilistoja tutkimalla. Internet-haun erityispiirteisiin kuuluu,   hakupalveluiden osittainen päällekkäisyys, moninaisuus ja nopea kehitys. Myös dokumenttien vajavaiset tai epäyhtenäiset kuvailutiedot voivat vaikeuttaa hakua. Usean hakutavan käyttö ja yhdistäminen onkin verkkohaussa yleensä välttämätöntä.

Tiedonhakijan kannalta tärkeää on myös dokumentin luonne – tiedonhakua tehdessäsi kysy itseltäsi kuinka tarkkaa ja laajaa tietoa aiheesta etsit. Laadukkaita julkaisuja on yhä enemmän elektronisessa muodossa maksullisena tai maksuttomasti saatavissa Internetistä. Väitöskirjoja, raportteja ja vertaisarvioituja julkisia verkkolehtiä on myös vapaasti saatavilla verkon kautta. Sama kirjastosta löytyvä paperiversio voi siis ihan hyvin olla löydettävissä esimerkiksi verkkokirjana kirjaston tarjoaman e-kirjapalvelun kautta, tai löytyä esim. Google Scholarin kautta pdf-muodossa. Myös viranomaisten ja erilaisten organisaatioiden www-sivustoilta löytyy valtaisa määrä hyödyllistä tietoa.

Hakiessasi tietoa Internetistä, pohdi ainakin seuraavia asioita:

  •          Mihin tarvitset tietoa – käyttötarkoitus määrittää lähteen ja sen, mistä haet tietoa

  •          Keksi hakusanallesi synonyymejä – etsimäsi asia voi löytyä eri termillä

  •          Onko hakutuloksesi tieto alkuperäisestä lähteestä – tieto voi muuntua matkan varrella

  •          Vertaile eri sivuilta saamiasi hakutuloksia keskenään – joskus samasta aiheesta luodut dokumentit voivat olla sisällöllisesti ristiriidassa keskenään

  •          Suhtaudu kriittisesti tietoon, jossa ei ole käytetty lähdemerkintöjä tai tekijätiedot ovat puutteelliset

  •          Tarkastele sitä, kuinka puolueettomasti informaatio on esitetty – mielipiteillä ei ole väliä faktoissa

  •          Tarkista milloin löydetty tieto on tuotettu – Internetissä on paljon myös vanhentunutta tietoa

  • ·         Mieti jo ennen haun toteutusta, voisiko haluamasi tieto löytyä jostakin virallisesta lähteestä

  •          Punnitse tiedontarvettasi – riittääkö vastaukseksi linkki keskustelupalstalle, vai voisiko luotettavampi tieto löytyä esimerkiksi alan verkkolehdestä?

  •          Kokeile eri hakukoneita – hakutulokset voivat poiketa toisistaan 

 

 


  Sanahakupalveluja
 
  Alltheweb

AltaVista
 

    Google Scholar

    Yahoo 

Tieteellisen  tiedon haku

Tieteellisen tiedon tiedon hakuun on kehitetty  hyviä maksuttomia tietokantoja, joista useimmat kuuluvat näkymättömän webin piiriin. Tutustu näiden lisäksi myös kirjaston lisensoituihin tietokantoihin

    Scirius


    Scicentral

    Sosig

   

 

   
 
Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto. PL 240. Ketunpolku 1. 87101 KAJAANI. (08) 6189 9505